Service

Lovpligtigt årseftersyn.

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 står, at det skal kunne dokumenteres, at den pågældende lift har været prøvebelastet og efterset inden for det seneste år. Der skal endvidere føres journal på hver enkelt lift. Findes der sikkerhedsbælter på liften, skal disse ligeledes kontrolleres årligt og evt. udskiftes.

Ringsted Liftudlejning har eget værksted, som er godkendt til at udføre lovpligtigt hovedeftersyn samt almindelig service på lifte og teleskoplæssere.

Efter hovedeftersyn vil alle lifte blive forsynet med et kontrolmærke fra Liftgruppen.

Ringsted Lift kan tilbyde at udføre eftersyn, reparation og årseftersyn på eksternt materiel.

Kontakt os for nærmere aftale på telefon 5761 3545.